Tolk- en vertaaldiensten

Hoe herken je een goede vertaling?

Heel simpel gezegd, is een vertaling goed wanneer hij de tekst van de auteur overbrengt op de lezer, alsof de tekst geschreven wordt op het moment dat hij hem leest: dus met precies zijn woorden, springend over de linguïstische en culturele grenzen die onvermijdelijk aanwezig zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan. Uiteindelijk is een goede vertaling alleen maar echt goed als degene die hem leest zich (bijna) niet realiseert dat hij een vertaalde tekst voor zich heeft.

Dat is mijn doel: de oorspronkelijk in het Italiaans geschreven teksten in het Nederlands ook tot hun recht laten komen. Ik kan tevens optreden als tolk tijdens beurzen en evenementen of helpen bij het overbruggen van taalbarrières, op welke manier dan ook.

Ik ben beschikbaar voor vertalingen in de volgende vertaalrichtingen: Italiaans > Nederlands, Nederlands > Italiaans, Engels > Nederlands, Engels > Italiaans.

 

Beëdigde vertalingen

Op 21 augustus 2009 ben ik als vertaler Italiaans beëdigd bij de Rechtbank van Rotterdam en als zodanig ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (wbtv-nr 3126). U kunt dus ook bij mij terecht voor de vertaling van uw geboortecertificaat, huwelijksakte, diploma of KvK-document.

 

Netwerk Vertalers Italiaans

Sinds 2013 ben ik lid van het Netwerk Vertalers Italiaans (NVI), een samenwerkingsverband van tolken en vertalers Italiaans in Nederland.